Tervetuloa Iin kalavesille!

Kalastus on aina ollut merkittävä elinkeino ja elämäntapa iiläisille. Kalansaaliit, kalanhoito, kalanviljely, kalanjalostus antavat vielä nykyisinkin merkittävää toimeentuloa monille iiläiselle. Erityisesti virkistys- ja matkailukalastuksessa on monia tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia Iissä.

Ii-, Olhavan- ja Kuivajoen edustan laaja merialue, Iijoen alaosa, Illin erityiskalastusalue, Raasakan yläallas, Iijoen vanha uoma (kalatie), Olhavanjoki, Kuivajoki ala- ja yläosa, Oijärvi ja Särkijärvi tuovat kaikkia mahdollisia kalastusmahdollisuuksia iiläisille ja Iihin tuleville. Iissä saaliskaloja ovat lähes kaikki Suomessa tavattavat kalalajit. Iijoki lähialueineen on myös yksi Suomen tärkeimmistä nahkiaisalueista.

Kalakannat ovat poikkeuksellisen tehokkaan kalanhoidon kohteena. Pelkästään Iijoen alaosalle istutetaan voimayhtiön velvoitteena vuosittain 300.000 lohta, 30.000 taimenta, 1,2 miljoona siikaa, nahkiaisia ylisiirretään kutualueille 60.000 kpl. Lisäksi kalastuskuntien kalahautomo tuottaa vuosittain miljoonia vastakuoriutuneita siikoja ja nahkiaisen toukkia istutettavaksi alueen vesiin.

Kuivaniemen Vatungin alueella harjoitetaan monipuolista kirjolohen ja siian viljelyä ruokakalaksi. Kalaa jalostetaan myös einestuotteiksi. Iin keskustassa läheisyydessä on luonnonkalan vastaanottotilat,  kalatukkuliikkeen tuotantotilat sekä monipuolinen kalamyymälä.

Galaxo