Kuva Kari Sarajärvi, Särkijärven tehokalastus  

Kalahankkeet

Iin alueella on toteutettu kalastukseen, kalanhoitoon, kalan- ja myös ravunviljelyyn liittyviä kehittämishankkeita.

Hankkeiden tavoitteena on edelleen monipuolistaa ja kehittää alueen kalataloustoimintaa käyttäen hyväksi alueen monipuolisia mahdollisuuksia kalatalouden merkityksen parantamiseksi. Tärkeässä osassa on ollut myös kalavesien kunnostuksiin, kalan kulkuun, vesillä liikkumiseen sekä vesien ympäristöön, että virkistyskäyttöön liittyvät kehittämistoimet.
 
Hankkeita on toteutettu Iin kunnan, paikallisten toimijoiden sekä kalastuskuntien omina hankkeina.