Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien/kalastuskuntien säädöksiä

Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien yhteisiä kalanhoito- ja kalastujärjestelyjä hoitaa Osuuskunta Team Kala.

SYKSYN LIPPOLUVAT MYYNNISSÄ 

SIIAN PYYNTI SYKSYLLÄ POIKKEUSLUVALLA -  EMOKALAPYYNTI JA MÄDINHANKINTA TURVAA SIIAN TULEVAISUUDEN IIJOELLA. 

SIIAN MÄDINHANKINTAAN ON OSALLISTUTTAVA SEKÄ PATOPYYTÄJIEN ETTÄ LIPPOAJIEN.  MUISTA MYÖS SAALISILMOITUSVELVOLLISUUS  

HAE UUSI KALANHOITO- JA KALASTUSESITE LUPAMYYNTIPISTEISTÄ.

Jakokunnat ja jakokuntien suostumuksella Osuuskunta Team Kala voi päättää tarvittaessa velvoitehoidon, kalanhoidon tai kalastuksen kannalta välttämättömistä rajoituksista ja antaa säännöksiin tarkennuksia. 

Kalastuksenhoitomaksu - kalastuskortti  2018 oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vieheellä järvillä ja merialueella.  Lohi- ja siikapitoisissa virtavesissa kuten Iijoessa viehekalastus kalatuksenhoitomaksulla ei ole mahdollista.  Viehekalastukseen virtavesiin tarvitaan kalastuskuntien lupa. 

Illissä ja Raasakan Yläaltaalla on edelleen poikkeuslupa/kielto eli Illissä ja Raasakan voimalaitoksella tarvitaan kalastuskuntien viehelupa myös onkimiseen ja plkkkimiseen. Verkkokalastus on kielletty Illissä ja yläaltaalla koko avovesikauden ajan.  Taimenen/lohen uistelu tapahtuu aina virtavedessä, joten taimenen ja lohen uisteluun tarvitaan samoin aina jakokuntien viehelupa, joka on voimassa myös esim Raasakan yläaltaalla ja Illissä

Raasakan voimalaitoksen alapuolella jakokunnat tulkitsevat uutta kalastuslakia  niin, että kalastuslaki mahdollistaa voimalan alapuolella vapaan onkimiseen ja pilkkimisen (Virtaveden määritelmä:  ylävesi on ylempänä kuin alavesi. Raasakan alapuolella alavesi voi olla ylempänä kuin ylävesi tai voi olla samassa tasossa ja pilkkiminen ja onkiminen tapahtuu yleensä ei virtaavissa/vähän virtaavissa paikoissa). 

Kirjolohi-istutukset ja kalanhoito jatkuvat Iijoen alaosalla ja virkistyskalastusalueilla aiempien vuosien tapaan.  Raasakan yläaltaalle ja Illin kirjolohi-istutukset KESÄAJAN SÄÄNNÖLLISESTI KIRJOLOHI-ISTUTUKSIA sekä veltoitteena että jakokuntien/Team Kalan omina istutuksina, tänä kesänä myös vanhan uoman hankkeen toimesta istutus. 

Istuutuspäivät 21.6,   5.7   ja  13.7.  Lisäksi   23.7    ISTUTUS VANHAAN UOMAAN, ILLIIN JA YLÄALTAALLE SUORITETTU TI 14.8,  SEURAAVA ISTUTUS TI 28.8 Huom. Istutusten jälkeen on kalastuskielto seuraavaan päivään klo 12.00 (muutoksia istutuspäiviin mahdollisia).   Pyyntirajoitukset (max 3 istutuskalaa/lupa/päivä tai 6/perhe) ovat samoin aina voimassa. Muistetaan kohtuus kaikessa myös virkistyskalastuksessa!

KALASTAJA HUOMIOI Silloilta kalastus on aina ehdottomasti kielletty jo kalastajien oman turvallisuuden vuoksi. 

Siian ja taimenen pyynti jatkuu Iijoen alaosalla myös syksyisin. 2013 voimaan tullut kalastusasetus estäisi käytännössä Iijoen siian mädin hoidon ja romahduttaisi Iijoen siikakannan, joten Kainuun Ely-keskuksen poikkeusluvalla siian pyynti Iijoessa voi jatkua syksyisin Iijokisuulla. Tavoitteena on siian tulevaisuuden turvaavan mädinhankinta ja siikahoito Iijoelle.   

Siian pyynti jatkuu kalastuskuntien luvalla, mutta kalastajien on osallistuttava siian emokalojen ja siian mädin hankintaan. Siian kalastuksen ohella myös taimenen syyskalastukseen on voimassa Ely-keskuksen poikkeuslupa.

 

Muista Iijokisuulla kalaväylä on nyt 5km!

 

 
  Kausi  Viikko  Vuorokausi  Lupamyyntipaikat
Virkistyskalastusluvat 50 € 25 € 9 €

Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen, Iin Sillat
tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81    
Kirjoita viestikohtaan LUPA-AIKA NIMESI JA OSOITE.

Virkistyskalastusluvat
perhe
65 € 30 € 14 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen, Iin Sillat tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81   Kirjoita viestikohtaan lupa-aika, nimesi ja osoite.
Tavallinen verkko 7 € - - Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen. Ei lohikalastusta
Lohi ja muu kala 11 € - - Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen. Kaikki kalat
Lippoluvat 50  € 35 € 9 €

Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81   (110830-101181).  Kirjoita viestikohtaan LUPA-AIKA NIMESI JA OSOITE.                  HUOM palstapyyntialueilla ei saa lipota.  

Kilpailuluvat     30 €/kilpailu Kilpailulupa on anottava 0400 434798 tai kala(at)ii.fi

Hinnat sisältävät alv 24 %

VIRKISTYSKALASTUSLUVAT - VIEHELUVAT

Luvat Jäppinen, Nenonen, Kärkkäinen. Virkistyskalastuslupa kattaa Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien ja metsähallituksen kaikki vesialueet Yli-Iin rajalta Iijoen alaosalla ja merellä Iijoen edustan. Lupa on voimassa kalenterivuoden. 

Raasakan voimalaitoksen yläpuolelta kalastus on kielletty 150 metrin alueella. Kalastuslaki määrää voimalaitoksen alapuolelle jätettäväksi 100 metrin rauhoitusalueen.

Raasakan yläaltaalla ja Iillin erityiskalastusalueella on kielto yleiseen onki-ja pilkkioikeuteen ja kalastuskortilla tapahtuva viehekalastusalastamiseen. Onkeen, pilkkiin ja viehekalastukseen on oltava kalastuskuntien viehelupa.

Lupaa kohden saa olla enint. 3 vapaa ja luvalla voi ottaa istutettuja taimenia/kirjolohia/siikoja/lohia enint. 3 kpl päivä/lupa (perhelupa 6 vapaa/6 kalaa). Istutusalueille (erityisesti Illiin ja Yläaltaalle) voidaan määrätä istutusten tai alueen kehittämisen vuoksi ajallisia tai paikallisia erityisehtoja tai -rajoituksia tai -lupia.

Istutusten jälkeisen päivän jälkeen klo 12.00 kalastus on sallittua.  Raasakan yläaltaalla rauhoitus on voimassa Kivimaan sillalle asti (Kivimaan sillan yläpuolella kalastus on sallittua). Sillolta kalastus on aina kiellettyä, samoin Raasakan yläaltaalla rautatiesillan ylä- ja alapuolella 30 m. rauhoitusalueet molemmin puolin siltaa aina voimassa.

Iijoen edustalla ja alaosalla taimensaaliit ovat kehittyneet myönteisesti.

Kilpailut ja järjestetyt tilaisuudet vaativat aina erillisen kalavesien omistajan luvan.

Jakokunnilla ja jakokuntien suostumuksella Team Kala voi asettaa yllämainittuihin lupaehtoihin rajoituksia tai selvennöksiä.

VERKKOLUVAT

Luvat Nenonen, Jäppinen ja Kärkkäinen.  Verkko- ja lohiverkkolupa kattaa Iijoen edustan merialueet Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien ja metsähallituksen alueet (myös Kriisin-Ymmyrkäisen alueet Haukiputaalta). 

Verkkojadassa saa olla enintään seitsemän verkkoa/jata (verkko 30m = 210m/jata) ja vain toisessa päässä ns. lohikoukku (pituus max 15 m). Verkkojatojen väli oltava väh. 150 metriä. Verkkojata ei saa olla kiinteää pyydystä lähempänä 200 metriä sen sivulta eikä 100 metriä sen päästä. Iijokisuun kalaväylällä verkkokalastus on ehdottomasti kielletty. Lohenkalastuksessa verkon solmuväli väh. 80 mm. LOHEN KALASTUKSEEN ON TULLUT MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA.  TERMINAALIALUE -  VAPAA LOHENPYYNTI - ON LOPETETTU KOKONAAN, VAIKKA JOKISUULLA PYYDETÄÄN ISTUTETTUA JA PYYDETTÄVÄKSI TARKOITETTUA  IIJOEN VELVOITELOHTA.   TILALLE ON TULLUT  LOHENPYYNTIRAJOITUKSIA  NIIN AMMATTI- KUIN VIRKISTYSKALASTUKSELLE  (vain muutamalla ammattikalastajalla on lohenpyyntioikeus - henkilökohtainen  lohikiintiö, joka on  50 % aiemmasta saaliista ja tätäkin pyyntiä rajoitetaan) . LOHENPYYNTI VERKOILLA ON SALLITTU VASTA 27.6 ALKAEN. 

Lohi ja muun kalan verkkoluvalla voi kalastaa sekä lohta että kaikkia muita kaloja.  Tavallisella verkkoluvalla lohta ei saa kalastaa.  

2005 alusta verkkokalastus on kielletty 28 - 44 mm:n verkoilla.  Ahvenen pyynti kuitenkin sallittua.  Jatkossa pyritään siihen, että verkkokielto tulisi voimaan kaikilla Perämeren ja Selkämeren alueilla 28-49 mm:n verkoilla.

KILPAILUT JA JÄRJESTETYT TILAISUUDET

  • Kilpailut ja muut tilaisuudet vaativat aina erillisen luvan.
  • Kilpailuja voi järjestää, mutta päällekkäisyyksien estämiseksi kilpailulupa on anottava 0400 434798 tai kala(a)ii.fi Kilpailulupa on vain 30 €/kilpailu, sis. alv 23%

LIPPOLUVAT SYKSYLLÄ

Luvat Kärkkäinen, Nenonen ja Jäppinen.

Iijoen alaosalla voi lipota syksyllä siikaa. Saalis on pääosin pientä sukukypsää urossiikaa, mutta myös siian mätiä on otettava talteen Rantakestilän hautomoon. Veneestä lippoaminen tapahtuu Ely-keskuksen poikkeusluvalla. LUPA EDELLYTTÄÄ SAALISILMOITUSVELVOLLISUUTTA JA MÄDINHANKINNAN JÄRJESTÄMISTÄ. Lippoluvista saatavat tulot käytetään mädinhankintaan. Hedelmoitetty mäti toimitetaan ja haudotaan kalatuskuntien Rantakestilän hautomolla.

LIPPOAJAT HUOM. Voimalaitoksen alapuolisella jokiosalla on molemmin puolin jokea jako/kalastuskuntien palstapyynnit. Palstapyyntialueilla ei saa lipota eikä palstapyyntejä ei saa missään oloissa häiritä tai estää. KATSO  Iijoki-suun kalastuskartat, joihin on merkitty merkitty palstapyyntialueet.

KAIKISSA LIPPOVENEISSÄ OLTAVA VALOT ! Kalastusta valvotaan yhteistyössä merivartioston, Osuuskunta Team Kalan ja Keski-Perämeren kalastusalueen kanssa.

Lisätietoa ja kuluvan kauden saalisilmoitukset, tietoa mädinihankinnasta

Osuuskunta Team Kala   kala(at)ii.fi      tai Henri Kylli 045 605 1600   , Risto Tolonen 0400 434798

MUITA SÄÄDÖKSIÄ

Pyyntipaikan varaaminen on kielletty. Pyynnin päätyttyä käytössä olevat välineet on poistettava pyyntipaikalta.

VANHAN UOMAN säädökset  2010 alkaen palstapyynnin osalta (Illin puoleisen 4-tien/Uiskarin padon yläpuolen kauneuspatojen alue  säännöstelypadolle asti): Illissä verkkokalastus kokonaan kielletty.  Muilla alueilla vanhassa uomassa verkkokalastus on sallittua tulva-aikana ja viikko tulvan jälkeen, tulva-ajan päättymisestä tiedotetaan erikseen.  Verkkokalastuskielto kesällä sunnuntai klo 12.00 – perjantai klo 12.00 välisenä aikana  (verkkokalastus sallittu perjantai 12.00 – sunnuntai 12.00). Kauneuspatojen ala- ja yläpuolella on tulva-aikaa lukuunottamatta 100 metrin alueella on verkkokalastuskielto (nahkiaisen pyynti merroilla sallitaan, 1/3 oltava vapaa). Palstapyytäjä voi harjoittaa viehekalastusta koko sen kauneusaltaan alueella, jossa pyytäjällä palstapyynti. Katiskapyynti on sallittua palstapyytäjän luvalla. Talviverkkokalastus  jään alta on sallittua (ei Illissä). Kalastusjärjestelyjen perustana on vanhan uoman kalastuksen kehittäminen, istutusten mahdollistaminen, nousukalojen liikkuminen vanhassa uomassa, mahdollinen kalojen ja nahkiaisen luontainen lisääntyminen vanhassa uomassa.

Lisätietoa: 

Osuuskunta Team Kala  Henri Kylli 045 605 1600

Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskunnat Risto Tolonen  0400 434798  kala@ii.fi     

Alapernuntie 19   91110 Ii as