Kalastajan linkkejä                                                                     

Iijoen kalastusalue (Iijoen vesillä)                                                                                    

Kuivajoki (Kuivajoesta tietoa)                                                                                             

Kainuun Te-keskus (Kalatalousyksikkö)                                                                        

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)                                                              

Kalatalouden Keskusliitto (KKL)

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK)                                             

Kalastusmaksut verkossa (MMM)

Kalastuskortti (MMM)

Suomen erityiskalastusalueiden kartat (MMM)

Voimalohi Oy                                                                                                                        

Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus (PPY)                                                                                                                                                                      

Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys ry (JoMMa ry)

Kalastajien eläkevakuutukset (MELA)

Oulun kalatalouskeskus (Pro Agria)

Kalastuslinkkejä (Kalastus.com)

SMPS Iin Meripelastajat ry. (Iin Röyttä)

Vapo Oy (Vatungin tuulipuisto)

Kalalajit (RKTL)