Kalanhoito

Kalansaaliit Iissä on turvattu aktiivisilla ja poikkeuksellisen runsailla kalanhoitotöillä. Pelkästään Iijoen alaosalle istutetaan voimayhtiön velvoitteena joka vuosi yli 300 000 lohta, lähes 30 000 taimenta ja 1,2 miljoona siikaa. Pääosa istutuskaloista tuotetaan Iijoella olevassa Raasakan kalanviljely-laitoksella.  Kalastuskunnilla on Iijokisuulla  Rantakestilässä oma kalahautomo, jonka yhteydessä on luonnonkalojen emokala-tilat. Kalanhoitotöiden arvo on vuosittain lähes 1 miljoona euroa.  Kuivajoki kuuluu Itämeren kalastuskomission merilohen toimintaohjelmaan Salmon Action Plan (SAP), jonka tavoitteena on saada palautettua Kuivajoki lohijoeksi.  Kuivajoki on koskiensuojelulailla suojeltu voimalaitosrakentamiselta. 

Kalanviljely

Vatunki Kuivaniemellä on merkittävä ruokakalanviljelykeskus. Alueella kasvatetaan sekä kirjolohta että siikaa. Vatungissa on toteutettu rapuviljelykoe, jonka tavoitteena on kehittää rapuviljelyä kaupallisiin tarkoituksiin. Vatungin lisäksi Raasakan kalanviljelylaitoksella tuotetaan kalanpoikasia istutustarkoituksiin. Raasakan voimalaitoksen yläpuolella Myhkyri Oy:llä on siian ja kirjolohen jatkokasvatuslaitos, joka tuottaa sekä poikasia että annoskokoista kalaa. Kasvatettava kalamäärä vuosittain Iin alueella nousee nykyisellään noin 500.000 kiloon.

Kalan jatkojalostus

kirjolohikasvatuksen ohessa Vatungin Kalatuotteella on myös tuorekalatuotteiden valmistusta (mm fileoitua kalaa, kalakuutioita, annospaloja, kirjolohimassaa, mätiä). Kalaliike Kuhan tiloissa valmistetaan monipuolisia kalatuotteita (kalapiirakat, -marinadit, -hyytelöiksi, - terriinit ym). Kuhan tiloissa on myös nahkiaispaistamo, myös kalastajat nahkiaisen hiillostavat nahkiaisia myyntiin. Nahkiaista jalostetaan elokuun puolenvälin jälkeen talven tuloon asti.

Kalakauppa  

Kalaliike Kuhan Majakassa täyden palvelun kalaliike. Myymälä, nahkiaispaistamo, kalojen vastaanottopiste ja eineskeittiö. Perämeren kalastajat tuovat saaliitaan Majakkaan, josta asiakkaat saavat ostaa niitä tuoreena.   Osa alueen kalastajista myy kalansa suoraan kuluttajille joko kalasatamista tai omista rannoistaan.