Satamat

Vesielementti on Iissä voimakkaasti läsnä. Iin kuntaa halkovat Iijoki, Olhavanjoki ja Kuivajoki, jotka olivat muinoin tärkeimpiä Perämeren vesireittejä. Merenrantaviivaa nyky-Iissä on yli 50 kilometriä. Ei siis ole ihme, että veneilijöitä Iissä riittää.

Vetten päällä kulkee monenlaista veneilijää. Vesi vetää alan harrastajia, virkistysveneilijöitä ja venekuljetuksien tarjoajia.

Kalastajille veneellä liikkuminen on toinen luonto. Kalastus on aina ollut merkittävä elinkeino ja elämäntapa iiläisille. Kalansaaliit, kalanhoito, kalanviljely ja kalanjalostus antavat merkittävää toimeentuloa monille iiläiselle.